SYMBOL OF FREEDIVING

SINCE 1992

AIDA International

ในฐานะสมาคมฟรีไดฟ์แห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ดำเนินการในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการดำน้ำฟรีไดฟ์ระดับสากล

หลักสูตรของ AIDA กำหนดมาตรฐานในการศึกษาการดำน้ำแบบฟรีได์ระดับสากล ครูสอน AIDA จะคอยสนับสนุนการพัฒนาของคุณในฐานะนักดำน้ำฟรีไดฟ์ ตั้งแต่ระดับ เริ่มต้น จนถึง ระดับผู้สอน คุณสามารถเพิ่มระดับความสามารถได้หลังจากเรียนจบขั้นแรกเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกสบายตัวและสนุกแค่ไหนเมื่ออยู่ในน้ำ ระดับหลักสูตรของ AIDA เป็นการสร้างทักษะของคุณเพื่อการดำน้ำฟรีไดฟ์ที่มีการควบคุมอย่างปลอดภัย เมื่อคุณจบไปคุณจะภาคภูมิใจในการเป็นรักฟรีไดฟ์ของ AIDA กับเรา

AIDA ยังเป็นสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาฟรีไดฟ์ และดูแลการแข่งขันชิงแชมป์เพื่อสร้างสถิติโลก และเป็นผู้นำมาตฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำน้ำฟรีไดฟ์

นักกีฬาชั้นนำของโลกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน AIDA และทุกปีมีการจัดการแข่งขันฟรีไดฟ์วิ่งระดับนานาชาติโดย AIDA ในการสร้างสถิติโลก

AIDA 1

(Basic Freediving)

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้น สำหรับการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ และออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีประสบการณ์ในน้ำเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

รายละเอียดคอร์ส

AIDA 2

(Freediver)

 

นี่คือหลักสูตรพื้นฐานเริ่มต้นการเป็นฟรีไดฟ์ของ AIDA ซึ่งครอบคลุมทักษะและความรู้ที่จำเป็นของนักดำน้ำฟรีไดฟ์เพื่อการดำน้ำอย่างอิสระ และเพื่อให้คุณสามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะดำน้ำเล่น หรือ ดำน้ำเชิงกีฬา

รายละเอียดคอร์ส

AIDA 3

(Advanced Freediver)

หลักสูตรฟรีไดฟ์ขั้นสูงเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะพื้นฐานที่เรียนรู้ในหลักสูตร AIDA 2 ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคใหม่ต่างๆ เช่น Frenzel equalization, Freefall และหลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อออกแบบการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะของคุณเอง

รายละเอียดคอร์ส

AIDA 4

(Master Freediver)

หลักสูตร AIDA 4 เป็นระดับสูงสุดของการฝึกทักษะที่สามารถทำได้ภายในขอบเขตของการหยุดหายใจขณะดำน้ำ เรียนรู้เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการดำน้ำที่ลึกสูงสุด 40 เมตร ด้วยDeep Frenzel และ mouthfill เพื่อให้ดำนน้ำสบายตัวที่สุด ร่วมถึงทักษะกันช่วยเหลือขั้นสูง และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ช่วยผู้สอน การจัดการอุปกรณ์สำหรับออกทะเล

รายละเอียดคอร์ส

AIDA Instructor 

หลักสูตรผู้สอนฟรีไดฟ์ AIDA ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการสอนฟรีไดฟ์และช่วยเผยแพร่กีฬาอย่างปลอดภัยและสนุกสนานไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ดีในการปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะดำน้ำและการปฏิบัติของนักเรียนเองโดยไม่จำเป็นต้องสอนก็ได้

รายละเอียดคอร์ส

ข้อมูลหลักสูตร AIDA

หลักสูตร ทฤษฏี สระน้ำ ทะเล
Basic Freedive

(จุดเริ่มต้นของการเรียน)

AIDA 1 3 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Freediver

(จุดเริ่มต้นของการเรียน)

AIDA 2 4 ชั่วโมง 2 ครั้ง 2 ครั้ง
Advance d Freediver

(จำเป็นต้องผ่านระดับก่อนหน้า)

AIDA 3 4 ชั่วโมง 2 ครั้ง 3 ครั้ง
Master Freediver

(จำเป็นต้องผ่านระดับก่อนหน้า)

AIDA 4 4 ชั่วโมง 2 ครั้ง 4 ครั้ง
Pro Instructor 12 ชั่วโมง 4 ครั้ง 5 ครั้ง
AIDA 1
AIDA 2
AIDA 3
AIDA 4
AIDA IC