APNEA THAILAND

AIDA 4

Master Freediver

Instructor Assistant

หลักสูตร AIDA 4 เป็นระดับสูงสุดของการฝึกทักษะที่สามารถทำได้ภายในขอบเขตของการหยุดหายใจขณะดำน้ำ เรียนรู้เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการดำน้ำที่ลึกสูงสุด 40 เมตร ด้วยDeep Frenzel และ mouthfill เพื่อให้ดำน้ำสบายตัวที่สุด ร่วมถึงทักษะกันช่วยเหลือขั้นสูง และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ช่วยผู้สอน การจัดการอุปกรณ์สำหรับออกทะเล

INS. Thanadol Wongngamkum

หลักสูตร AIDA 4 เป็นระดับสูงสุดของการเรียนฟรีไดฟ์ในหลักสูตร ในด้านของการพัฒนาทักษะ อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อใช้ขีดจำกัดของร่างกายได้อย่างเต็มที่กับการดำน้ำ เช่น การดำน้ำแบบ FRC ในสภาวะแรงดันน้ำที่ส่งผลกับปอดมากขึ้น และ Mouth Fill เทคนิคการปรับแรงดันขั้นสูงที่ใช้ในการดำน้ำลึกมากกว่า 40 เมตร รวมถึงการปรับแรงดันแบบ Advance Frenzel Technic เพื่อความสมูรณ์ในการปรับสมดุลในระดับน้ำลึก และเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อในการปริหารปอดให้มีความจุที่มากขึ้น เทคนิคการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการดำน้ำลึก แนวคิดการฝึกซ้อมขั้นสูง และการเลือกอาหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกลั้นหายใจของเรา

วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งของหลักสูตรนี้ คือ เพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นผู้ช่วยครูฝึก (Assistant Instructor) เพื่อหาประสบการณืฟรีไดฟ์ได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเป็นผู้นำการฝึกและแนะนำเซสชั่นการวอร์มอัพและยืดกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสม กำกับดูแลนักเรียนทุกระดับของหลักสูตรในสระน้ำหรือทะเลต่อหน้าครูฝึก และจัดการอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม การจัดการเชือกเพื่อกำหนดความลึกและการผูกปมเฉพาะต่างๆ และการจัดการอุปกรณ์อื่นๆ อย่างปลอดภัย

ทฤษฎีจะรวมถึง ฟิสิกส์ – กฎของดอลตัน, กฎของบอยล์, กฎของเฮนรี่, ความเจ็บป่วยจากการบีบอัดของแรงดันน้ำ, ความผิดปกติจากไนโตรเจน, ความผิดผลาดในความลึกและวิธีเพิ่มปริมาตรปอด และลดปริมาตรปอดเพื่อความยืดหยุนต่อแรงดัน, การดำน้ำแบบ FRC, การปรับแรงดันขั้นสูง, การอัดอากาศ, การออกกำลังกายกับการฟรีไดฟ์ และการฝึกซ้อมขั้นสูง, โภชนาการและอาหาร สำหรับนักดำน้ำฟรีไดฟ์

ระยะเวลาคอร์สเรียน:

 • 2 สัปดาห์

เนื้อหา:

 • ภาคทฤษฏี 4 ครั้ง (8-12 ชั่วโมง)
 • ภาคปฏิบัติใน สระน้ำ 3ครั้ง (6-12 ชั่วโมง)
 • ภาคปฏิบัติใน ทะเล 10 ครั้ง (2-3 ชั่วโมง/ครั้ง)
 • 1 warm-up and stretching session
 • ทดสอบข้อเขียน

ข้อกำหนดก่อนเรียน:

 • อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป (16 หรือ 17 โดยการผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง)
 • ได้รับการรับรอง AIDA 3 หรือ ระดับเทียบเท่าจากหลักสูตรอื่นๆ
 • จบหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ CPR

ข้อกำหนดการผ่าน:

 • ดำน้ำลึก 32-40 เมตร ในการ Free Immersion, Constant weight with bi-fins
 • ทดสอบะการเอาตัวรอด ในระดับน้ำลึก 20 เมตร (Without mask, Single fin)
 • ทดสอบการช่วยเหลือในระดับน้ำลึก 20 เมตร และลากต่อบนผิวน้ำ 50 เมตร เป็นอย่างน้อย
 • ทดสอบการช่วยเหลือในระดับน้ำลึก 15 เมตร (Single fin)
 • กลั้นหายใจได้ อย่างน้อย 3 นาที 30 วินาที ในการ Static
 • ดำน้ำด้วยหนึ่งลมหายใจ ระยะทาง 70 เมตร ในการ Dynamic
 • ผ่านสอบข้อเขียน 75 คะแนน ขึ้นไป (เต็ม 100 คะแนน)

ใบรับรอง:

  • AIDA 4

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคอร์สเรียน ยกเว้นค่าที่พัก

ราคา 25,000 บาท
ลงทะเบียนเรียน

หรือ สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติม ทาง Message Facebook