Blog2023-06-09T15:24:33+07:00

บทความฟรีไดฟ์

Sinusitis ปัญหากวนใจของนัก freedive

พวกเราชาว Freediver ไม่ว่าจะพึ่งเป็นผู้เริ่มต้นหรือจนถึงนักแข่งระดับโลก ก็มีโอกาศเจอกับอาการไซนัสได้เช่นกัน อาการของไซนัสที่เกิดขึ้น คือ มีอาการ ปวดตามโพรงไซนัสช่วงโหนกแก้ม หรือ หน้าผาก [...]

ปัญหาหลักๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับการเครียร์หู

1. พึ่งพาการ Valsava เกินไป พยายามฝึกการใช้เฟนเซล นอกเหนือจากบทเรียนที่สอนไป ยังมีหลายๆ เหตุผลที่อยากแนะนำให้ใช้เฟนเซลมากกกว่า ฝึกการขยับลาลิ้ง [...]

Dry Training for Depth

ไม่ได้ไปทะเลบ่อยๆ ฝึกยังให้ดำได้ 10 - 12 เมตร มาดูวิธีการฝึก Dry สำหรับฟรีไดฟ์กัน [...]

การฟรีไดฟ์ในช่วงเวลาของไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

เตรียมการับมือกับ ไวรัส COVID-19 คงถึงช่วงเวลาที่เราต้องทำการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันกันแล้ว แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับหลายวงการกีฬา ทั้งเรื่องของการเรียนการสอน การฝึกซ้อม และการใช้ชีวิตร่วมกัน [...]

ฝึกยังไงให้กลั้นหายใจได้ 5 นาที

เรียนมาแล้วฝึกซ้อมยังไงต่อ ให้กลั้นหายใจได้นานขึ้น เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วก็อย่าหยุด หมั่นฝึกซ้อมต่อไป หลายคนที่เรียนฟรีไดฟ์ คงได้เรียนกันมาแล้ว กับเรื่องของการ Breath Hold การทำ [...]

ปัญหาหลักๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับการเครียร์หู

1. พึ่งพาการ Valsava เกินไป พยายามฝึกการใช้เฟนเซล นอกเหนือจากบทเรียนที่สอนไป ยังมีหลายๆ เหตุผลที่อยากแนะนำให้ใช้เฟนเซลมากกกว่า ฝึกการขยับลาลิ้ง [...]

Dry Training for Depth

ไม่ได้ไปทะเลบ่อยๆ ฝึกยังให้ดำได้ 10 - 12 เมตร มาดูวิธีการฝึก Dry สำหรับฟรีไดฟ์กัน [...]

การฟรีไดฟ์ในช่วงเวลาของไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

เตรียมการับมือกับ ไวรัส COVID-19 คงถึงช่วงเวลาที่เราต้องทำการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันกันแล้ว แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับหลายวงการกีฬา ทั้งเรื่องของการเรียนการสอน การฝึกซ้อม และการใช้ชีวิตร่วมกัน [...]

Go to Top