ลงทะเบียนเรียน Freedive :: Apnea Thailand

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบในช่องที่มีเครื่องหมาย *

  ติดต่อสมัครผ่านทาง

  เพศ*

  ความสัมพันธ์*

  เบอร์รองเท้า EU *
  อุปกรณ์ฟินใช้ในการเรียนดำน้ำ

  คอร์สเรียนฟรีไดฟ์ *

  วันนัดเรียน*

  สถานที่เรียน *

  แนบหลักฐานการชำระ
  ช่องทางชำระเงิน ธ.กสิกรไทย 143-8-16055-4 บจก.แอพเนีย (ไทยแลนด์) (Apnea Thailand)
  เมื่อชำระแล้ว กรุณาเก็บหลังฐานการโอนเงิน เพื่อยืนยันการสมัคร

  วันและเวลา ชำระเงิน ตามสลิปโอน*

  หมายเหตุ

  ให้ APNEA Thailand เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562