About Freedive

การฟรีไดฟ์ในช่วงเวลาของไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด

2022-11-14T16:11:04+07:00

เตรียมการับมือกับ ไวรัส COVID-19 คงถึงช่วงเวลาที่เราต้องทำการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันกันแล้ว แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับหลายวงการกีฬา ทั้งเรื่องของการเรียนการสอน การฝึกซ้อม และการใช้ชีวิตร่วมกัน [...]

การฟรีไดฟ์ในช่วงเวลาของไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาด2022-11-14T16:11:04+07:00

Go to Top