Molchanov

Molchanovs Freediving Education

Natalia Molchanova นักดำน้ำฟรีไดฟ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา ได้สร้างระบบการศึกษาฟรีไดฟ์ เพื่อนำทางมือใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปสู่นักดำน้ำฟรีไดฟ์ชั้นยอด ความทะเยอทะยานของ Natalia คือความมุ่งมั่นเสมอมา เพื่อการฟรีไดฟ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ได้ผ่านการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม และอุปกรณ์ฟรีไดฟ์ที่ดีที่สุดในโลก ทุกสิ่งที่เราสร้างตอนนี้ขึ้นอยู่กับปรัชญาและกลยุทธ์นี้ แต่ด้วยการพัฒนาล่าสุดในด้านการศึกษา เทคโนโลยี และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เราได้รับแรงบันดาลใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่มี Natalia เป็นผู้ก่อตั้งของ ถ้าไม่มีเธอ the Molchanovs Movement ก็คงไม่มีอยู่ในวันนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างจากนักกีฬาฟรีไดฟ์ระดับมืออาชีพ เพื่อทุกคนที่สนใจในกีฬาฟรีไดฟ์

Beginner Course

WAVE 1

ในหลักสูตรเบื้องต้นนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการฟรีไดฟ์และค้นพบความสามารถในการฟรีไดฟ์ตามธรรมชาติของคุณ คุณจะได้รับการสอนให้เรียนรู้เทคนิคในการกลั้นหายใจเกิน หนึ่งนาทีครึ่ง และดำน้ำแบบกลั้นหายใจโดยใช้ฟินและไม่ใช่ฟิน และหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์และสรีรวิทยาของการดำน้ำฟรีไดวิ่ง การแนะนำการปรับสมดุลฟรีไดวิ่ง เทคนิคการผ่อนคลายและการหายใจ และขั้นตอนการช่วยเหลือและความปลอดภัย

รายละเอียดคอร์ส

Advanced Course

WAVE 2

ในหลักสูตรระดับกลางนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีฝึกร่างกายสำหรับการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์และวิธีกลั้นหายใจนานกว่าสองนาทีครึ่ง และหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพก่อนดำน้ำ การใช้ Frenzel ในการปรับสมดุล และการแนะนำการดำน้ำแบบ dolphin kick
หลักสูตร Wave 2 คุณจะฝึกฝนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำน้ำฟรีไดฟ์อย่างสบายที่ระดับความลึก 24-30 เมตรในทะเล รวมถึงการใช้แรงโน้มถ่วงในการดำน้ำลึกเพื่อไหลลงอย่างอิสระ

รายละเอียดคอร์ส

Master Course

WAVE 3

ในหลักสูตรขั้นสูงนี้ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะปรับสมดุลในขณะที่ปอดต่ำกว่าปกติ เพื่อให้การดำน้ำลึกยิ่งขึ้นและกลั้นหายใจนานกว่าสามนาทีครึ่ง และหัวข้อต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการผ่อนคลายขั้นสูง เช่น การลดสมาธิและการแนะนำ Deep Frenzel และ Mouthfill หลักสูตร Wave 3 คุณจะได้รับการสอนวิธีฝึกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำน้ำฟรีไดฟ์อย่างสบายที่ระดับความลึก 34-40 เมตรในทะเล หลังจากจบ Wave 3 คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในหลักสูตร Molchanovs Wave และ Lap (ตามเงื่อนไข) และคุณยังสามารถเข้าร่วมในหลักสูตรผู้สอนของ Molchanovs ได้อีกด้วยในระดับต่อ

รายละเอียดคอร์ส

Competitive Course

WAVE 4

ในหลักสูตรพิเศษนี้ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันฟรีไดฟ์ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Mastering mouthfill, การรับมือกับความกระวนกระวายใจก่อนการแข่งขัน และวิธีการฝึกอบรมเพื่อการแข่งขัน หากคุณกำลังเรียนหลักสูตร Wave 4 คุณจะได้เรียนรู้วิธีฝึกฝนร่างกายให้เป็นอิสระที่ระดับความลึก 50 เมตรขึ้นไปในทะเล

รายละเอียดคอร์ส

Introduction to Pool Freediving

LAP 1

นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์ในสระและใช้การผ่อนคลายเพื่อปรับปรุงการการดำน้ำ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแนะนำการหายใจแบบฟรีไดฟ์ เทคนิคการใช้ฟินและไม่ใช้ฟิน การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย ระยะเวลาของหลักสูตรโดยทั่วไปคือ 2 วันหลังจากจบ Lap 1 คุณอัปเกรดเป็น Wave 1 ได้เมื่อผ่านการทดสอบในทะเล

รายละเอียดคอร์ส

Intermediate Pool Freediving

LAP 2

นักเรียนเรียนรู้ที่จะฝึกองค์ประกอบเฉพาะของร่างกายซึ่งมีส่วนช่วยในการดำน้ำในสระที่ดีขึ้น ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแนะนำการ Dolphin kick, No fin, การลดความกดดัน และอื่นๆ อีกมากมาย ระยะเวลาของหลักสูตรโดยทั่วไปคือ 2 วัน หลังจากจบ Lap 2 คุณอัปเกรดเป็น Wave 2 ได้เมื่อผ่านการทดสอบในทะเล

รายละเอียดคอร์ส

Advanced Pool Freediving

LAP 3

นักเรียนเรียนรู้เทคนิคการฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขา ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การปรับแต่งเทคนิค การพัฒนาประสิทธิภาพส่วนบุคคล แบบฝึกหัดความยืดหยุ่น และอื่นๆ ระยะเวลาของหลักสูตรโดยทั่วไปคือ 3-4 วัน หลังจากจบ Lap 3 คุณอัปเกรดเป็น Wave 3 ได้เมื่อผ่านการทดสอบในทะเล

รายละเอียดคอร์ส

Competitive Pool Freediving

LAP 4

นักเรียนเรียนรู้ที่จะฝึกฝนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขาในระดับการแข่งขัน ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน การควบคุมการลู่น้ำ และประสิทธิภาพของการดำน้ำระยะทางไกล ความยืดหยุ่นขั้นสูง และอื่นๆ ระยะเวลาของหลักสูตรโดยทั่วไปคือ 5-7 วัน หลังจากจบ Lap 4 คุณอัปเกรดเป็น Wave 4 ได้เมื่อผ่านการทดสอบในทะเล

รายละเอียดคอร์ส